دونگ کوک 2022 23.8 درصد 425.5 میلیارد وون

سئول، 28 فوریه (یونهاپ) -- شرکت Dongkuk در سال 2022 425.
5 هزار وون (321.
7 میلیون دلار آمریکا)، 23.
8 درصد قبل از آن.

743.
5 کرور وون، 7.
4 درصد بود.
در سال، جوخه یک پرونده.
فروش کتاب روز 17.
6 درصد 8.
51 تریلیون وون.

(END)

پیشنهاد سایت