تیتر روزنامه های کره جنوبی

سئول، 2 (یونهاپ) -- اینها عناوین روزنامه های کره ای 2 هستند.

روزنامه های کره ای زبان
-- یون می گوید ژاپن به مزرعه جمعی "شریک" برخورد کرده است.
متجاوز (Kyunghyang Shinmun)
-- یون می گوید ژاپن "متجاوز" "شریک" را زینت داده است (Kookmin Daily)
-- ایالات متحده سامسونگ را تحت فشار قرار می دهد و SK به سود یارانه می دهد (دونگا ایلبو)
-- یون تاکید می کند آینده، ژاپن تبدیل شده است "شریک" "متجاوز" (سئول شینمون)
-- یون ژاپن را "شریک" امنیت، اقتصاد، همسویی می نامد (Segye Times)
-- "نایب رئیس اتحادیه صدها میلیون وون سود ایجاد می کند (چوسون ایلبو)
-- یون بر مخالفت با ژاپن تاکید می کند، ژاپن را صدا می کند (جونگ آنگ ایلبو)
-- یون ژاپن را با ذکر مسائل مبادله "شریک" می خواند (هنکیوره)
-- یون بر همکاری ژاپن و ژاپن تاکید می کند "متجاوز" "شریک" (هانکوک ایلبو) آمده است
-- یون می گوید ژاپن از "متجاوز" "شریک" آمده است (روزنامه موضوعی Maeil)
-- شرکت های خراب کننده را پخش می کند (کره دیلی)

روزنامه‌های انگلیسی زبان
-- یون مسائل مربوط به ژاپن را «شریک» می‌خواند (Korea JoongAng Daily)
-- یون، ژاپن را به عنوان یک شریک یاد می‌کند، راه‌اندازی مجدد را پیشنهاد می‌کند (Korea Herald)
-- ژاپن را به عنوان مقادیر مشترک «شریک» (Korea Times)
(END)

پیشنهاد سایت