امضای LS برنده 110 میلیارد برنده خط تلفن است

سئول، 23 ساله (یونهاپ) -- LS tendon & System، کره و امضای سازنده، پنجشنبه برنده نامه 110 میلیارد وون (85 میلیون دلار آمریکا) تایوان شده است.

Foxwell Energy، طبق LS Cable، یک شرکت تایوانی، حزب LS کابل‌های فشار قوی را یک پروژه فراساحلی خط می‌کشد.

صحنه، مزرعه، ساحل تایوان را آب می‌کند و طبق LS Cable تا سال 2025 تکمیل می‌شود.

مطابق با سال 2035، تایوان در نظر دارد تا 15 گیگاوات اضافی در مزرعه داشته باشد.

کابل زرهی LS انتظار دارد که این مقدار را 2 تریلیون وون سفارش دهد.

sam@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت