کره شمالی انبار شراب را به تصویب رساند

سئول، 4 (یونهاپ) -- کره روز شنبه وام خود از زرادخانه خود پشتیبانی می کند و ادعا می کند که بازدارندگی آن منطقه را سنگین می کند.

en plus کره شمالی از سرکوب کردن سیستم های فانتوم گریفین از ایالات متحده انتقاد کرد.

p>

«بازدارندگی هسته‌ای تعادل بین کتاب‌ها و جنگ را تضمین می‌کند»، تفسیر شمال.

کره مدعی شد که تمدید تسلیحاتی آمریکا و متحدانش در حال افزایش کوزه مجهز با شبه جزیره کره هستند.
وضعیت بدن

این تمرین که تمرین نامیده می‌شود، 13 تا 23 استراحت است که طولانی‌ترین تمرین برنامه رایانه‌ای شبیه‌سازی کامپیوتری آنهاست.

یک رزمایش بزرگ به نام "سپر جنگجو"، برنامه های متحدان و "واقع گرایی" آنها نیست.

kdh@yna.
co.
kr
( پایان)

پیشنهاد سایت