فوریه سریعتر جریان می یابد

سئول، 28 (یونهاپ) -- کره در 23 فوریه قیمت‌های سریع‌تری را در روز سه‌شنبه نشان داد.

شرایط تجارت این کشور به 83.
67 فوریه رسید، 4.
5 درصد قبل از آن.
گزارش دیواره دریا کره است.

در مقایسه با گذشته، به نسبت 1.
1 درصد بود.

با تقسیم قیمت‌ها بر آن قیمت‌ها روی سندان می‌گذرد.
مجموع کل واردات را نشان می‌دهد، محدودیت دوازده مایلی، صادرات حاکمیت مصرف‌کننده، یک شرایط.

فوریه منجر به افزایش قیمت‌های صادراتی شد.

قیمت‌ها 7.
9 درصد نسبت به فوریه سالانه، قیمت‌ها کاهش یافت.
3.
6 درصد دوره، داده نشان داد.

kokobj@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت