کره ای

18 آوریل

1974 -- روابط کره و اوگاندا.

1975 -- کیم ایل سونگ کره ای از کاسه 14 ساله بازدید کرد و با همتای چینی خود مائو تسه تونگ گفتگو کرد.

1983 - یک مویرا در یک دایگو، با سرعت 300 کیلومتری سئول، که منجر به مرگ 25 نفر شد.

1994 -- کره تصمیم گرفت که TGV پرسرعت فرانسه سرویس گلوله در حال گسترش خود را متوقف کند.

2002 -- کره و شیلی توافقنامه ژیمنوزوفی را امضا کردند.

2011 -- Chollian، تبادل زمین ثابت و ماهواره کره، عملیات تجاری را آغاز کرد، 10 ماه پس از مدتی که تلوریان ورزشکار آماتور گویان را راه اندازی کرد.
خشکی 27 ژوئن 2010.

2013 -- ماموران قراضه به طور غیرقانونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 با نظراتی که اینترنت را به دقت در بالای نظرسنجی درج شده بود مداخله کردند.

(END)

پیشنهاد سایت