هیپنوتیزم کننده یو آه این مورد حمله قرار گرفت

سئول، 7 (یونهاپ) -- روز سه شنبه به یو آه این بازیگر یورش برد و به این ترتیب آنها از اتهامات استفاده کردند.

عمده فروشی متروپولیتن سئول (SMPA) به بازرسان یو و مکان دورتر فرستاد.

این بازیگر 37 ساله که اوهم هونگ سیک است، در آنجا بوده است و خریدهای پروپوفول او برای اهداف غیرپزشکی در سال 2021 انجام شده است.
یک عمل جراحی قابل انتظار برای خواب است.

SMPA گفت: یو، که به کشور غیرمجاز شده است، به زودی احضار می شود.

یوتیوب https://youtu.
be/mXagSKXxaaU

khj@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط بازیگر Yoo Ah-in مورد پروپوفول را آزمایش می کند بازیگر Yoo Ah-in همچنین کوکائین و کتامین را آزمایش می کند پلیس در بالای نقش بازیگر Yoo Ah-in 2-3 هفته اقرار کرد

پیشنهاد سایت