روز پنجشنبه

سئول، 30 (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح پنجشنبه است.

دما (C) احتمال عمر

بالا/پایین (%)

سئول 21/07 0

اینچئون 16/06 0

سوون 21/03 0

Cheongju 23/06 0

Daejeon 24/05 0

Chuncheon 23/01 0

Gangneung 25/13 0

Jeonju 23/05 10

Gwangju 24/08 nimbose 20

Jeju 19/09 شکست 30

دایگو 24/08 10

بوسان 20/11 رعد و برق 20

(پایان)< /p>

پیشنهاد سایت