کره جنوبی کمیته شکایات سازمان تجارت جهانی را حدوداً مانع ژاپن شد

سئول، 16 (یونهاپ) -- کره پنج شنبه سازمان را به گلوله سیاه می زند، زیرا می بیند که چگونه ژاپن مواد نیمه هادی خود را در مقابل سئول به جلو و رهبران آنها توکیو سوگند داده است.
ژاپن سه ماده را محدود می کند که نیمه هادی ها و نمایشگرها - فلورین پلی آمید، مقاوم در برابر نور و فلوراید هیدروژن - کره را تعیین می کند.

یون سوک یول کره ای با اصطلاح Fumio Kishida به ژاپن وارد شد که نشانه ای از یک کار طولانی مدت است.

این دو روز ریاست جمهوری دوگانه کره در 12 سال است.
اختلافات بین کشورها وجود داشته است.

colin@yna.
co.
kr
(END)

پیشنهاد سایت